Stokta Yok
Riyad'ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar

Riyad'ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar

  • Ürün Kodu: rys-33
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 30,00€
  • 19,00€

"Allahü teala'ya sevdiği ve beğendiği şekilde, sayısız hamdü senalar olsun ki, bu çok kıymetli kitabın Farscadan Türkçeye tercemesini bu kemter kuluna nasib etdi.

Gerçekten islam aleminde yazılan kitabların en güzellerinden, en faidelilerinden, en kolay anlaşılanlarından olan bu kıymetli esere, müellifin asrından sonra yetişen büyük alimlerin, değerli kitablarından, bazı konularda açıklama mâhiyyetinde birkaç ilâve de yaparak, faidesini daha da artırmağı düşündük. İlavelerin hangi kitablardan yapıldığını, yerlerinde yazdık. Bilhassa tıb konusunda, her âilenin hıfzıssıhha kitabı denecek kadar, günümüz hastalık ve tedavilerini ekledik. İmâm-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhendî'nin (kuddise sirruh) Mektûbâtından, rûhlara gıda olan, gönüllere hayat sunan mektublar da koyduk. Terceme esnasında, insanlık icabı, hata vaki' olduysa, Allahü teâlâ'dan, Habîbinden, müellifin rûhundan ve okuyuculardan, bu ilmi kıt, değersiz kulu afv etmelerini recâ ederim.

Allahü teala kalblerimizi Ehl-i Sünnet i'tikadı ile süslesin. A'zaları- mızı, güzel dînimizin emr ettiği ilme uygun amellerle zînetlendirsin. Ru- humuzun gıdasını, kendi sevgisi, Habibinin (sallallahü aleyhi ve sellem) sevgisi, alim ve velî kullarının muhabbeti eylesin. Gece gündüz Kur'ân-ı kerîm okumak, fıkıh öğrenmek, öğrendiğini yapmak ve yaptırmak, çoluk çocuğunu ateşten korumak için onları iyi yetiştirmek, cem'iyyete ve vatana fâideli olmak, velhâsıl Habibinin dînine hizmetçi ve yardımcı olmakla şereflenen kullarından eylesin. Türedi mezhebsiz ve sapıklara, din simsarlarına ve istismarcılarına aldanmaktan muhafaza eylesin. Amin. O Rahimdir, Kerimdir.

Etiketler: Riyad'ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar, rys-33, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg