İslam Fıkhı El-Hidaye Tercümesi (Hanefiler İçin)

İslam Fıkhı El-Hidaye Tercümesi (Hanefiler İçin)

  • 80,00€
  • 50,00€

ÖNSÖZ

Din kardeşlerimize hizmet etmeyi vazife bilen müessesemiz, da­ha önceleri yayınlamış olduğu Sünen-i îbn-i Mâce, Kabir Âlemi, Sîret-i îbn-i Hişam gibi eserlerden sonra, şimdi de Hanefi mezhebi üze­rine yazılmış kaynak eserlerden sayılan « EL HİDAYE» yi neşretmiş bulunuyoruz.

Müslüman din kardeşlerimizin dünyevî ve uhrevî pek çok soru­larına rahatlıkla cevap bulabilecekleri bu değerli eseri, kıymetli âlim­lerimizden Emekli Müftü Ahmet Meylânî tarafından günümüzün an­laşılır Türkçesi ile büyük itina gösterilerek hazırlanmıştır. Ayrıca kitabın dipnotlarında kaynakların yerleri de gösterilmektedir.

Eserin neşir sahasına çıkmasını bize müyesser kılan Allah Teâlâ Hazretlerine hamd eder, inşaallah daha nice eserleri bizlere neş­retmeyi nasib eder.

Okuyucuların istifade ve takdirleri bizim için en büyük sürür ve mânevi ecir vesilesi olacaktır. Cenâb-ı Hakk'a hamd, Peygambe­rine salat, ümmetine rahmet olsun...

Etiketler: İslam Fıkhı El-Hidaye Tercümesi (Hanefiler İçin), hnf-25, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg